Biuro księgowe Lublin – Rozliczenia w Pigułce

Każda dorosła osoba czasem musi się rozliczyć z dochodów, a biuro księgowe Lublin bez dwóch zdań doskonale nam w tym pomoże!

Wkraczając w dorosłe życie, czasem będziemy musieli się rozliczyć ze swoich dochodów, jeśli już zaczęliśmy pracować. Co prawda jest to działanie dosłownie raz na rok, jednak biuro księgowe Lublin bardzo chętnie pomoże dosłownie wszystkim osobą, ...

więcej

Biuro księgowe Gliwice – świetny wybór

Biuro księgowe w Gliwicach to wybór najlepszy z możliwych.

Wiem, że część osób powie, iż takie stawianie sprawy jest ogromną przesadą. Nie zgadzam się jednak z tą częścią osób. Korzystałem z usług oferowanych przez biuro księgowe Gliwice i mam doskonałą świadomość tego, o czym mówię. Wydaje mi się, że wiem wszystko na temat tej działalności (albo prawie wszystko)...

więcej

Biuro księgowe Białystok – Podatki dla każdego

Podatki płaci każdy, a biuro księgowe z Białegostoku nam w tym pomoże

Każdy z nas płaci podatki praktycznie od wszystkiego, jednak czasem możemy nie do końca rozumieć za co płacimy i dlatego, w przypadku jakichkolwiek pytań biuro księgowe Białystok jest w stanie pomóc nam z wszystkim...

więcej

Jak założyć biuro księgowe w Warszawie?

Szukasz własnego pomysłu na biznes? Chcesz zacząć pracować na własny rachunek? Założenie biuro księgowe Warszawa może być właśnie dobrą drogą dla Ciebie. Sprawdź jakie warunki spełnić, aby założyć biuro księgowe Warszawa, a także na co zwrócić szczególną uwagę. Jest w tej kwestii wiele aspektów na które trzeba koniecznie zwrócić uwagę by konkretne biuro księgow...

więcej

Kraków- biuro księgowe pomocą przy zakładaniu nowych firm

Współpracę z biurem rachunkowym warto rozpocząć jeszcze przed założeniem przedsiębiorstwa. Biuro księgowe Kraków oferuje bowiem wsparcie przy wszystkich aspektach związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa. Nowoczesny księgowy pomoże ułożyć biznesplan czy napisać wniosek o dotację unijną. Na tym nie koniec pomocy. W tym segmencie rynkowym panuje przeogromna konkurencja...

więcej

Wybierane chętnie biuro księgowe- Poznań i okolice

Wiele przedsiębiorstw w obecnym czasie korzysta z nowoczesnych form prowadzenia księgowości. Często firmy te decydują się na istotny outsourcing i korzystanie z autentycznie sprawdzonych osób, które działają w tej branży od wielu lat. Tak właśnie funkcjonuje biuro księgowe poznań, które jest jedną z najbardziej cenionych firm w tym sektorze, dysponującą ogromnym doświadczeniem i licznym gronem klientów. Warto na to zwracać swoją uwagę i sięgać po takie rzetelne wsparcie.

więcej

Trudne pytania i Rozmowa kwalifikacyjna

Gdy staramy się o pracę bardzo często musimy przejść proces rekrutacji. Jednym z bardziej popularnych sposobów rekrutowania pracowników jest Rozmowa kwalifikacyjna, która ma na celu poznanie kandydata. Jednocześnie w różnych firmach rozmowy kwalifikacyjne mogą być prowadzone zarówno przez firmy rekrutujące, które są firmami zewnętrznymi a w których znacznie częściej rozmowy kwalifikacyjne są bardziej szablonowe oraz mają na celu przede wszystkim sprawdzić predyspozycje oraz

więcej

Dochody z prywatyzacji

W roku 1992 zmieniono istotnie strukturę dochodów budżetowych. W ustawie z 5 czerwca 1992 r. założono wzrost udziału podatku obrotowego w dochodach budżetu państwa ogółem w porównaniu z rokiem 1991. O ile w tym ostatnim roku podatek obrotowy stanowił 29,9% dochodów budżetowych, o tyle w ustawie na rok 1992 udział tego podatku miał stanowić już 34,0% dochodów budżetowych. Założeniem takiej strategii podatkowej była oczekiwana większa wydajność i pewność podatku obrotowego jako źródła dochodów7 budżetowych. Podatku tego nie można jednak nadużywać, tak jak i podatków od sprzedaży w ogóle. Podatki te znajdują się bowiem pod silnym wpływem rynkowych zachowań konsumentów. Te cechy podatków od sprzedaży zdaje się potwierdzać przypadek Polski roku 1992. Rzeczywiste wpływy z podatku obrotowego były niższe o 11,5 bln zł, czyli o około 10%, niż zakładano. Wprawdzie udział tego podatku w 1992 r. w przewidywanych dochodach ogółem ukształtował się na zbliżonym poziomie do zakładanego (33,8%), ale jest to „zasługa” silniejszego spadku udziału dochodów z innych podatków’ (podatku dochodowego od osób prawnych) oraz dochodów z prywatyzacji.

więcej

Międzyamerykański Bank Rozwoju i finansowanie cz. II

Szacuje się, że ogólna suma środków zainwestowanych w projekty finansowane przez Bank w latach 1961-1989 wyniosła 122 mld doi. Bank przeznaczył w omawianym okresie 1514 min doi. na pomoc techniczną. Do zadań sponsorowanych przez Bank w ramach tej pomocy należy: 1) ustalenie priorytetów i przygotowanie propozycji pożyczkowych dla specyficznych projektów oraz 2) powiększanie i szkolenie wyspecjalizowanego personelu poprzez seminaria i inne środki pozwalające przygotować i realizować plany i projekty.

więcej

Rutyny – dalszy opis

Pojęcie rutyn łączy się z pojęciem paradygmatu, bowiem zgodnie z teorią organizacyjnego uczenia się rutyny są często pochodną utrwalonego paradygmatu. Teoria ta wzorowana jest na teorii indywidualnego uczenia się, które może być analizowane z perspektywy poznawczej (niejako od wewnątrz) lub behawioralnej (czyli właśnie od zewnątrz). Perspektywa poznawcza wprowadza do teorii organizacyjnego uczenia się pojęcie organizacyjnej inteligencji, natomiast perspektywa behawioralna -pojęcie rutyn organizacyjnych. Rutyny są więc w organizacji zewnętrz- nym (widocznym, namacalnym) efektem uczenia się organizacji. Postrzega się je jako skodyfikowane kompetencje i wiedzę, które nabyła organizacja.

więcej